Proffs på stängsel!

Välkommen till Halsäng Stängsel – din leverantör av stängsel, grindar, manuella eller automatiska skjutgrindar, passagesystem och tillbehör.

2D Dubbelstrådspanel

Universellt stängselsystem för varierande användningsområden. dubbeltrådspaneler lämpar sig bra genom sitt stolpsystem även för montering i ojämna terrängförhållanden. Mer produktinformation

Plattstålspanelsstängsel

Kostnadseffektivt stängselsystem för många användningsområden, som särskilt kännetecknas av enkel och därmed rationell sammanhängande montering. Mer produktinformation

Viltstängsel utmed väg

För att hålla klövvilt borta från vägarna krävs ett noggrannt uppmonterat kvalitetsstängsel och väl utformade detaljlösningar i naturen. Mer produktinformationHalsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se