Arenastängsel

Vårt Arenastängsel är ett system för arenor och idrottsplatser. 2D dubbeltrådspaneler kombineras med specialstolpar med ljuddämpande clips i plast.
Nät till 2 m höjd: 200 x 50 mm, från 2 m höjd: 200 x 100 mm.

Höjder
Standardhöjder är 3, 4, 5 och 6 meter. Högre höjder på begäran.

Hög styvhet
Användningen av 2D Dubbeltrådspanelerr gör hela systemet mycket styvt och stabilt.

Låg inverkan på omgivningen
De ljuddämpande clipsen på sportstolparna begränsar oljud då staketet träffas av exempelvis fotbollar etc.

Rostskydd
Paneler och stolpar varmförzinkas efter önskemål enligt DIN EN ISO 1461 – detta garanterar en längre livslängd – eller får därefter en högvärdig pulverbeläggning. Därvid sker i anslutning till förzinkningen en mekanisk förbehandling för en optimal yta. En grundning med epoxypulver garanterar bättre vidhäftning och optimal livslängd på beläggningen. Pulverbeläggning med polyester rundar av väderleksskyddet optimalt.

Ytbeläggning
  • varmförzinkad
  • Pulverbeläggning i RAL 6005 (grön). Specialfärger enligt RAL på begäran.

Stolpar
De rektangulära stolparna är utrustade med ljuddämpande clips i plast.


Halsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se