Stolpe typ D

stolpe_typ_d.jpg


Stolpe
Universalstolpe för Plattsålspaneler och 2D Dubbeltrådspaneler.
Två alternativ:
  • med klämbeslag - med heltäckande
  • U-täcklistpe

Användningsområden
Plattsålspaneler och 2D Dubbeltrådspaneler.

Systemfördelar
Svetsad fyrkantsstolpe.
Profil: 60 x 40 mm
Godstjocklek: 1,5 - 2 mm
Fastnitade hylsor ensidiga i M6 Hård
PVC täcklock

Rostskydd
Paneler och stolpar varmförzinkas efter önskemål enligt DIN EN ISO 1461 – detta garanterar en lång livslängd – och erhåller ytterligare en högvärdig pulverbeläggning. Därvid sker i anslutning till förzinkningen en mekanisk förbehandling för en optimal yta. En grundning med epoxypulver säkerställer bättre vidhäftning och optimal livslängd för ytbeläggningen. Pulverbeläggning med polyester avrundar väderleksskyddet.

Tillbehör
  • fastsättningsklammer av metall
  • U-täcklist av metall
  • vinklar
  • markplattor (separat eller påsvetsade)
  • insexkantskruvar M6 av rostfritt stål

Yta
  • varmförzinkad
  • pulverbeläggning i RAL 6005 (grön), RAL 7030 (grå), RAL 9010 (vit) eller RAL 7016 - (antracit)
  • Specialfärger enligt RAL på begäran.

Montering
Vid nergjutning av stolparna ska man se upp med, att inget vatten kan bli kvar i stolparna. Vid icke vattengenomsläppligt underlag bör man på plats ordna med utloppshål.


Halsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se