Högsäkerhetsstängsel

securifor.jpg
Kraftiga, svetsade paneler för hög säkerhet, med rektangulära anti-klättrings-maskor, uppburet av två olika valbara stolptyper.

Fördelar


Vandalresistent
De fingersäkra masköppningarna i kombination med 4mm tråddiameter ger en solid barriär, som är svår att klättra på och tränga genom. Nästan omöjligt att klippa av trådarna med hjälp av vanliga bult- eller trådsaxar.

Säkert och diskret
Det ultimata systemet för att uppnå en hög grad av säkerhet där en diskret visuell påverkan på närmiljön är väsentlig.

Effektivt avskräckande
Effektivt avskräckande på inkräktare. Kan erhållas i olika höjder upp till 6 m. – speciellt utformat för tillämpningar med hög säkerhet. Kompatibelt med elektroniska larm- och detekteringssystem.

Bra genomsiktbarhet
Trots de små masköppningarna är genomsiktsegenskaperna oförminskade när man tittar rakt in och även vid en vinkel mot stängslet. Detta är särskilt viktigt för tydlig kameraövervakning. Slitstarkt Lite underhåll och lång livslängd som resultat av beläggning med hög kvalitet.

Komplett system
Levereras som ett komplett system med paneler, stolpöverdelshinder och grindar – trappformiga paneler kan fås för att passa sluttande tomter.

Applikationer


Systemet är utvecklat för alla tillämpningar där total säkerhet är viktig: lager, distributionscentraler, elverk, laboratorier, datorcentraler, finansiella institutioner, militärområden, straffanstalter, etc. För särskilda tillämpningar (t.ex. fängelser) kan speciallösningar föreslås.

Paneler
Panelerna är tillverkade av kraftig svetsat högsäkerhetsnät med 2518,6 mm bredd. Flera paneler kan monteras ovanför varandra. Paneler i ett stycke upp till höjd 6,30 m finns också. För maximal säkerhet är maskorna: 12,7 x 76,2 mm (H x B). Den extra kraftiga tråddiametern (4 mm) garanterar säkerhet.

Svetshållfastheten är minst 50% av stålets hållfasthet, garanterad för varje svets. I tester som utförts av speciella polisavdelningar visar sig nätet ha en fördröjningsfaktor 40x större än andra stängselprodukter – ett avgörande krav för att fånga potentiella rymlingar. Fullständigt testade mot säkerhetsstandards i flera europeiska länder.

Grindar
Systemet är utrustat med matchande grindar, som har samma högsäkerhets nätinläggning som stängslet.

Ytbeläggning
Paneler tillverkade av galvaniserad tråd. En vidhäftningsbeläggning göres för perfekt bindning med polyesterbeläggningen (min. 100 mikron). Panelerna finns också med beläggningen Zincalu Super (95% zink, 5% aluminium) eller galvaniserade och polyesterbelagda för skydd under lång livslängd. Stolparna galvaniseras in- och utvändigt (min. beläggning 275g/m², båda sidor tillsammans), enligt EN 10326. Efteråt läggs en vidhäftningsbeläggning på och slutligen plastbeläggs stolparna (min. 60 my).

Stolpar och fästning
Två system:
System med stolpar i rektangulär profil och fästdetaljer.
Stolpar med infästningar för frontmontering av 2 paneler i samma linje. Hörnstolpe med en infästning på 2 angränsande sidor för montering av 2 paneler i ett hörn. Profil mellan-, avslutnings- och hörnstolpe: 80 x 60 x 2,5 mm. Stolputförande och höghållfasthetsstål står för det ultimata i hög säkerhet, stabilitet och enkel montering. Stolpar är försedda med en dubbel rad med hål 10x20 mm och fastsättningen av panelerna säkras med användning av en genomgående täckplatta och speciella inox säkerhetsbultar. Stolparnas öppna profil tillåter dragning av elkablar eller fiberoptiska kablar och tillsluts med speciellt metallock. Stolpprofil 140 x 115 x 3,00 mm (stängselhöjd 3 - 4 m) 140 x 150 x 5,00 mm (stängselhöjd 4,2 - 6m)

Alternativ
Övre delen av panelerna kan förstärkas med en U-profil på 35 x 15 x 2520 mm. Även galvaniserad och plastbelagd.

Färger
Standardfärg: RAL 6005 grön Andra färger och Zincalu Super beläggning på begäran. Stängselhöjd mm Panelstorlek bredd x höjd mm * jfr. Monteringsanvisning fås på begäran. Profil stolpe mm Med stolpe i rektangulär profil och fästdetaljer Med stolpe med täckplatta – för nedsättning i betong, stolpe med täckplatta – med svetsad fotplatta


Halsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se