Motordriven skjutgrind

bekamatic.jpg
Motordrivsystemet är speciellt utvecklat för automatik på fribärande skjutgrindar.

Fördelar


Integrering
Motordrivsystemet och styrning är integrerade i grinden, från fabriken. Detta resulterar i en motordriven fribärande skjutgrind med attraktivt utseende och garanterat tyst drift.

Driftsäkerhet
Integrering av drivmotorn i grinden och den elektroniska manövreringen i ett inbyggt skåp ger två innovativa fördelar: förbättrat skydd mot väderpåverkan och vandalism.

Passerkontroll
Manövreringen kan anpassas att passa för varje projekt och för kundens behov. Det finns många alternativ: nyckelbrytare, knapp med tre funktioner, fjärrkontroll, knappsats, magnetkortsläsare, grindbelysning, videotelefon/taltelefon kontroll, tidsinställning, etc.

Maximal säkerhet
För att undvika risken att man klämmer fast personer eller föremål är Robusta motordrivna grindar utrustade med särskilda säkerhetsanordningar.

Förmonterad
Monteringen av dessa fribärande grindar går snabbt och hopsättningsfel elimineras eftersom grinden levereras förmonterad.

Applikationer


Speciellt för industrin och situationer där passerkontroll rekommenderas.

Motordrivning
Motordrivsystemet kan erhållas i två olika utföranden.

BASIC
består av en motor/reaktor med rostfritt fjäderbelastat låssystem, som är integrerat i nedre balken, vilket garanterar optimal drivning.

ROBUST
För den kraftigaste typen av fribärande skjutgrindar har vi utvecklat en industrimotordrivning. I detta fallet är motor/reaktor inbyggd i styrstolpen. Denna typ av automatik garanterar perfekt drift under de mest extrema förhållanden. Ett mekaniskt låssystem förhindrar att grinden öppnas manuellt när grinden en gång har stängts automatiskt.

Manuellt upplåsningssystem
Ett manuellt förbikopplingssystem kopplar bort motorn från grinden och tillåter manuell öppning och stängning av grinden.

Manövrering
Högvärdig manövreringsenhet.
En styrenhet med mikroprocessor hanterar de allmänna funktionerna och innehåller styrlogiken. En separat enhet innehåller specialfunktionerna för passerkontroll.
Maximal säkerhet
Våra motordrivna fribärande skjutgrindar uppfyller:
  • maskindirektivet
  • lågspänningsdirektivet
  • byggproduktdirektiven

Även TÜV-certifierad: denna certifiering bekräftar att grindarna uppfyller kraven i europeisk standard EN 12453 i varje aspekt på mekanik-, motordrivnings-, elektronik- och säkerhetsspecifikationer.

Fotoceller
Grindpassage regleras med hjälp av fotoceller. Om cellerna aktiveras kommer grinden att öppnas helt igen.
Fotocellerna är installerade i styrningsstolpar och ändstolpar.
På insidan av området: 60 cm högt på utsidan av staketet eller 25 cm högt.

Brytlister
Fronten på grindsektionen är försedd med en brytlist. Styrstolpen på skjutgrinden är också försedd med 4 brytlister: två på front- och två på baksidan.
Varje kontakt med brytlisterna stannar omedelbart upp och vänder på grindens rörelse. På gatusidan kan man ersätta en av brytlisterna med ett panelsystem.

Säkerhetsstopp
Grindarna är utrustade med en huvudströmbrytare (gul/röd) med vilken strömtillförseln kan brytas.

Passerkontroll
Kontrollerna är utformade för anpassning till kundens speciella behov.
Ett urval av flera tillbehör för passerkontroll monteras på kundens begäran: nyckelbrytare, radiostyrd fjärrkontroll, knappsats, kortläsare, blinkljus på grindstolpen, digitalkodsknappsats, videotelefon/taltelefon, tidsinställning, induktionsslinga-detektor. Dessa element monteras på styrstolpen, ändstolpen, eller på en separat pelare enligt önskemål.

CE-märkning
Motordrivna grindarna är CE-märkta enligt det europeiska direktivet: byggproduktdirektiv (89/106/EG), lågspänningsdirektiv (73/26/EEG), EMC-direktiv (2004/108/EG), maskindirektiv (98/37/EG) och typprovade enligt EN 13241-1 för industriella, kommersiella garagedörrar och grindar.

ReferensbilderHalsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se