Skyddsklasser

bild1201051.jpg
För att planera områdesskyddet kring er anläggning kan följande 5 Säkerhetsklasser vara vägledande i planeringsarbetet.

Skyddsklass 1

Sammanhängande inhägnat område med en lägsta höjd på 1.000 mm. Minsta tråddimension får vara 3,0 mm. Alla grindar skall vara låsförsedda. Skyddsklass 1 har mycket låg säkerhet, det är lätt att ta sig förbi/över men signalerar tydligt att att området är privat eler för att hålla barn och djur inom avgränsningen

Användningsområden:
Skyddsklass 1 används oftast vid daghem/förskolor, vattenområden, hem och trädgård


Skyddsklass 2

Sammanhängande inhägnat område med lägsta höjd 1.500 mm. Minsta tråddimension får vara 3,0 mm. Alla grindar skall vara låsförsedda. Skyddsklass 2 har låg säkerhet, det är ganska lätt att ta sig förbi/över men höjden gör det något svårare att klättra över. Skyddsklass 2 ger tydligt signal att området ej skall beträdas av obehörig person.

Användningsområden:
Områden inhägnade enligt Skyddsklass 2 är i i stor utsträckning för personer med särskilda behov (daglig tillsyn) eller för mråde där större hundar skall hållas på plats.


Skyddsklass 3

Sammanhängande inhägnat område med överklättringsskydd (
taggtråd), lägsta höjd 2.300 mm. Minsta yttre tråddimension får vara 3,0mm. Industristängsel kan användas i denna skyddsklass. Grindar skall vara låsförsedda. Skyddsklass 3 har medelhög säkerhet. För att intrång skall kunna ske krävs verktyg av enklare slag eller att områdesskyddet forceras med kraft.
Denna skyddsklass uppfyller försäkringsförbundets krav enligt RUS200:3-Skyddsklass 1.

Användningsområden:
Områden inhägnadde enligt Skyddsklass 3 är oftast kring företag i industriområden, fastigheter, anläggningar som kräver ordentligt områdesskydd för att uppfylla krav av försäkringsbolag eller för att begränsa åtkomst.


Skyddsklass 4

Sammanhängande inhägnat område med överklättringsskydd (taggtråd), lägsta höjd 2.300 mm. Minsta yttre tråddimension får vara 5,0mm. Stålnätspaneler, pallisader, vissa smidesstaket skall användas. Grindar skall vara låsförsedda. Skyddsklass 4 har hög säkerhet. För att intrång skall kunna ske krävs kraftiga verktygeller att områdesskyddet forceras med kraft.
Denna skyddsklass uppfyller försäkringsförbundets krav enligt RUS200:3-Skyddsklass 1.

Användningsområden:
Områden inhägnadde enligt Skyddsklass 4 är oftast kring företag i industriområden, fastigheter, anläggningar som kräver ordentligt områdesskydd för att uppfylla krav av försäkringsbolag eller för att begränsa åtkomst.


Skyddsklass 5

Sammanhängande inhägnat område med överklättringsskydd (taggtråd), lägsta höjd 2.300 mm. Minsta yttre tråddimension får vara 5,0mm. Stålnätspaneler, pallisader, vissa smidesstaket skall användas. Grindar skall vara låsförsedda. Skyddsklass 5 har mycket hög säkerhet. För att intrång skall kunna ske krävs kraftiga verktyg eller att områdesskyddet forceras med kraft. Förutom ihägnad skall anläggningen vara utrustad med larmanordning som monteras proffessionellt så att intrång rimligen ej kan ske utan att larm utlöses.
Denna nivå uppfyller försäkringsförbundets krav enligt RUS200:3-Skyddsklass 1.

Användningsområden:
Områden inhägnadde enligt Skyddsklass 5 är vanligast kring anlägningar där stor inbrottsrisk föreligger eller för att begränsa åtkomst. Exempel: Kärnkraftverk, samhällsviktika områden/byggnader, fordonsförsäljare, depåer av bränsle mm.

 Halsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se