3D Stålnätspanelstängsel

nyfolor3d1.jpg
Nylofor 3D stängselsystem är ett komplett system för snabb och professionell montering. Det förmånliga alternativet till traditionella industristängsel.

Fördelar


Stabilitet
Punktsvetsade gallerpaneler med tredimensionella profileringar garanterar utomordentlig stabilitet.

Komplett system
Stängselsystemet består av efter varandra avpassade stålnåtspaneler och stolpar i olika höjder, komplett med monteringstillbehör. Ett stort sortiment av slag- och skjutgrindar kompletterar detta stängselsystem för en komplett inhägnad.

Lång livslängd
Stålnätspanelerna behandlas med en högteknologisk ytbeläggningsteknik som utlovar en lång livslängd. En grundning och efterföljande pulverbeläggning garanterar bättre vidhäftning och optimal livslängd för ytbeläggningen.

Enkel montering
Alla beståndsdelar i systemet är avpassade till varandra. Genom det flexibla stolpavståndet säkerställs ett snabbt och rationellt arbete med den sammanhängande montering.


Användningsområden


Stålnätspaneler
Stålnätspanelerna kan levereras med bredd 2500 och höjd mellan 630 och 2430 mm.

Vertikala utskjutningar 30 mm på ena sidan fungerar som överklättringsskydd, men bör på grund av olycksrisken monteras nedåt vid lägre höjder.

Maskstorleken är 50 x 200 mm, på de tredimensionella profileringarna 50 x 100 mm. Tråddiametern är 5 mm.

Stolpar
Stolparna (typ 1) av fyrkantprofiler 60 x 40 x 2 mm är förborrade och levereras komplett med hakskruvar, brytmuttrar och stolplock av hård PVC.

Grindar
Nylofor 3D-systemet kompletteras med olika typer av slaggrindar och skjutgrindar, typ Robusta.

Fastsättningssystem / monteringsfördelar
Fastsättningen av gallerpaneler på stolparna görs med hakskruvar M8 och brytmuttrar. Sinsemellan kopplas gallerpanelerna ihop med special-panelbeslag. (Hakskruvar och panelbeslag av rostfritt stål) Därigenom uppnår man hög stabilitet och stöldskydd. Särskilt vid hörnlösningar och höjdavsatser visar sig systemets flexibilitet.

Ytbeläggning
Nylofor 3D kan levereras varmförzinkat och i standardfärgerna RAL 6005-grön, 9010-vit, 7030-grå och RAL 7016-antracit. Specialfärger även möjliga på begäran.


Halsängs Stängsel AB, Halsäng 4, 521 93 FALKÖPING - Telefon: (+46)515-460 40 - E-post: info@halsang.se