Mobil Rotationsgrind HMT3/HMT4

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.

Fördelar

Snabb och säker
Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: byggarbetsplatser, evenemang etc. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) eller 4 stycken armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

Funktion
Tvåvägsmekanismen ger gångtrafikstyrning i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss/grön pil) på styrskåpet visar grindens status (låst/öppen). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren.

Funktioner

 • Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager.
  Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s).
  Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
 • Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
 • Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
 • Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
 • Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrskåpet är standard
 • Förberedd för extern kortläsare
 • Kors och skåp av rostfritt stål är standard
 • Bur av varmförzinkat stål är standard
 • 15–20 passeringar/minut och kors
 • Monterad på stålplatta 1200×1500 mm

Teknisk beskrivning

Totalhöjd
2530 mm

Strömförsörjning
230 V AC, 50 Hz

Effektförbrukning
max. 120 W

Ström
5 A

Återkopplingssignal
Potentialfri kontakt – no/nc

Öppningssignal
Signal (max. 1 s)

Driftmiljö
-25 till +50 C

Vikt
HMT3 325 kg, HMT4 335 kg

Relativ luftfuktighet
10–80 %

IP-klassning
40

Styrskåp
Rostfritt stål – 1,5 mm

Burprofiler
100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm

Korsets centrumrör
90×3 mm

Korsarmar
38×2 mm

Stålplatta
1200×1500 mm

Tillval

 • Överklättringsskydd
 • Fästen för montering av stängsel på stolparna
 • Tak av polykarbonat
 • Pulverbelagd bur i RAL-färger.